BÖLÜMDE YAPILAN ENDÜSTRİYEL TESTLER VE RAPOR ÜCRETLERİ 

SIRA NO
TEST ADI
İLGİLİ STANDARDLAR
RAPOR ÜCRETİ
1
UV Direnci-Yaşlandırma Deneyi
ASTM G 151-54
300
2
Pandüllü Sertlik Testi
DIN 53157
300
3
Parlaklık Testi
ASTM-D 523
300
4
Renk Değişim Testi
ASTM D 2244-02
300 �
5
Boyalar ve vernikler Yapışmanın tayini için çekme deneyi
ASTM D-4541 ve TS EN ISO 4624  ve  TS 6884
750 �
6
Kuru film kalınlığı tayini
ASTM D-1005-95
300 �
7
Emprenye deneyi
ASTM D 1413-76
750 �
8
Yanma Testi
ASTM E 160-50
400 �
9
Kaplama Yapışma Mukavemetinin Tayini
TS 5339
600 �
10
Yapıştırıcılar-Ahşap-Ahşap yapışma bağları-Basınç yüklemeyle kesme mukavemetinin tayini
TS ISO 6238
750 �
11
Yüzey Pürüzlülüğü
ISO 4287
300 �
12
Odunun Statik Eğilme Dayanımının Tayini
TS 2474
750 �
13
Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülünün Tayini
TS 2478
750 �
14
Odunda Liflere Paralel Doğrultuda Çekme Gerilmesinin Tayini
TS 2475
750 �
15
Odunun Liflere Paralel Doğrultuda Basınç Dayanımı Tayini
TS 2595
750 �
16
Vida Tutma Kabiliyeti (Mukavemeti)- Ağaç Malzeme
ASTM D 1761
600 �
17
Odunun Statik Sertliğinin Tayini
TS 2479
600 �
18
Odun - Yarılma Mukavemetinin Tayini
TS 7613
600 �
19
Odunda Liflere Paralel Doğrultuda Makaslama
Dayanımının Tayini
TS 3459
750 �
20
Ahşap esaslı levhalar-Liflere paralel (boyuna) çekme direnci
ASTM D-1037
750 �
21
Ahşap esaslı levhalar-Liflere paralel basınç direnci 
BS 1811
750 �
22
Ahşap Esaslı Levhalar Bağlayıcıların Geri
Çıkma Kapasitesinin Tayini -Vida Tutma Kabiliyeti
TS EN 13446- TS-EN-320
750 �
23
Ahşap esaslı levhalar-Levha yüzeyine dik eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü
TS EN 310
750 �
24
Ahşap esaslı levhalar -Levha yüzeyine dik çekme direnci
TS EN 319
750 �
25
Ahşap esaslı levhalar- Liflere paralel yöndeki makaslama (kesme) direnci
TS 5192
750 �
26
Sandalye Oturma Yeri Mukavemet Deneyi
TS 9215
750 �
27
Çekmece ve Kapak açılıp kapanma deneyi
TS 9215
400 �
28
Dolap mukavemet deneyi
TS 9215
750 �
29
Ahşap esaslı panellerin makaslama-kesme modülü deneyi
ASTM D 3044
750 �
30
Kapı, Pencere, Panel Yanma Deneyi
ISO 3008 - TS EN 1634
750 �
 
 
  •  Rapor ücretine KDV dahil değildir.
  • Test için gerekli numuneler testi talep eden tarafından ilgili standartta belirtilen sayıda laboratuara teslim edilir.
  • Test için yerinde numune alınması gerekliliği durumunda testi yapacak olan elemanların yolculuk ve ikamet giderleri testi talep eden tarafından karşılanır.
  • Test ücreti, Merkez Bankası Döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı olarak testler başlamadan önce Döner Sermaye hesabına yatırılır.